Lịch ghi chỉ số nước

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0918.154.867 - 0913.189.602

Tổng lượt truy cập

3
Giới Thiệu

Điều lệ công ty (phụ lục)

DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

 

STT

TÊN CỔ ĐÔNG

NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẶC ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH ĐV TỔ CHỨC

SỐ CỔ PHẦN/ LOẠI CỔ PHẦN

GIÁ TRỊ CỔ PHẦN

( TRIỆU ĐỒNG) 

TỈ LỆ % GÓP VỐN/ VĐL

GIẤY CN ĐKKD

1

 

Công ty TNHH 1 Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

Số 48 CMT8,P QuyếtThắng,

TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

1.275.000

CP Phổ thông

12.750

51%/VĐL

4704000005

 

Người Đại diện:

 

 

 

 

 

1

Ông Nguyễn Văn Bính

 

 

 

 

 

2

Ông Nguyễn Xuân Yên

 

 

 

 

 

3

Ông Lê Văn Anh

 

 

 

 

 

4

Bà Nguyễn T.Thanh Tâm