Lịch ghi chỉ số nước

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0918.154.867 - 0913.189.602

Tổng lượt truy cập

9
Giới Thiệu

Giới thiệu sơ lược về công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

 

Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh ( gọi tắt là công ty ) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa xí nghiệp Nước Long Khánh theo quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 24/09/2007 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai.Công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập, công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, số 4703000501 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18 tháng 02 năm 2008. Năm 2009 là năm thứ hai công ty hoạt động theo loại hình công ty cổ phần.

 

Trụ sở: Số 02Bis  đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

 

Điện thoại: 0613877241 - 0613 876580.

 

Fax: 0613 783897

 

Mã số thuế: 3600979223

 

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VND

 

Trong đó:

 

Vốn Nhà Nước:                                12.750.000.000 VND  Chiếm tỷ lệ: 51%

 

Vốn của các đối tượng khác:         12.250.000.000 VND  Chiếm tỷ lệ: 49%

 

2. Quá trình phát triển

 

+ Ngành nghề kinh doanh:

 

Khai thác, lọc nước phục vụ sinh họat,công nghiệp. Phân phối nước sạch. Xây dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm nước. lắp đặt ống cấp thoát nước. Theo dõi giám sát, thi công công trình cấp thóat nước. Sản xuất sản phẩm kim lọai cho Xây dựng và kiến trúc.

 

+ Tình hình hoạt động:

 

Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh chủ yếu họat động sản xuất cung cấp nước sạch  và xây dựng lắp đặt đường ống cấp nước trên địa bàn thị xã Long Khánh và tỉnh Đồng nai.

 

3. Định hướng phát triển

 

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

 

Cung cấp đầy đủ nước sạch cho khách hàng tại thị xã Long Khánh bao gồm nước máy sinh họat và nước sản xuất cho các cụm, khu công nghiệp; thi công xây lắp các công trình cấp nước.

 

+  Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

 

- Kế hoạch phát triển kinh doanh

 

Với mục tiêu là cung cấp đầy đủ nước sạch cho khách hàng tại Thị xã Long Khánh, bao gồm cả nước máy sinh hoạt tại  khu dân cư và nước sản xuất cho các cụm, khu công nghiệp, Công ty đang có kế hoạch nâng cao công suất khai thác sản lượng nước hàng năm.

 

Công suất thiết kế của các trạm bơm nước ngầm hiện nay là 7.500 m3/ngày đêm; dự tính năm 2010 đầu tư xây dựng thêm 02 trạm bơm nước, năm 2012 nâng công suất khai thác nước lên 10.000 m3/ngày đêm đến năm 2015 đầu tư khai thác nước mặt tại hồ Suối Tre và nhận nước từ sông La Ngà, nâng tổng công suất khai thác lên 25.000m3/ngày đêm.