Lịch ghi chỉ số nước

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0918.154.867 - 0913.189.602

Tổng lượt truy cập

3
Tin tức & sự kiện

Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2009

THÔNG BÁO

"V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ LẦN 2 NĂM 2009"

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 15/04/2010 về việc chia cổ tức năm 2009.

Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2009 như sau:

1.- Đối tượng, địa điểm và hình thức chi trả Cổ Tức:

+ Đối tượng nhận cổ tức: Tất cả các cổ đông của công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh.

+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

+ Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần.

+ Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền đồng Việt Nam.

+ Tỷ lệ chia cổ tức lần 2 là 4% / mệnh giá ( bằng 400đồng/ cổ phiếu ).

+ Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức: Hết ngày 29/04/2010

+ Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 14/05/2010 đến ngày 17/05/2010

* Địa điểm nhận cổ tức:

+ Văn phòng công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh Số 02 Bis đường CMT8 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thực hiện chi trả từ ngày 14,15/05/2010. + Văn phòng công ty TNHH Một Thành Viên XDCN Đồng Nai Số 48 đường CMT8, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai trong ngày 16,17/05/2010.

* Cổ đông khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt phải mang theo:

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và giấy CMND của người đến nhận cổ tức.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận của chính quyền địa phương).

Cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản:

+ Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân: gởi văn bản đề nghị chuyển khoản và kèm theo bản sao CMND gởi về địa chỉ Số 02 Bis đường CMT8 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Phí chuyển khoản do quý cổ đông chi trả cho Ngân hàng theo quy định.

Kính mong quý cổ đông sắp xếp thời gian đến nhận cổ tức lần 2 năm 2009 .Mọi thắc mắc xin liên hệ ông Nguyễn Xuân Yên số điện thọai 0913850739 hoặc ông Lê Văn Anh số điện thọai 0919406742.

TM .Hội đồng quản trị

Chủ tịch

 

Nguyễn Văn Bính