Lịch ghi chỉ số nước

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0918.154.867 - 0913.189.602

Tổng lượt truy cập

7
Tin tức & sự kiện

Hình ảnh đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Hình ảnh đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Đại hội đồng cổ đông 2015

Cổ đông đăng ký dự đại hội

Ông Nguyễn Văn Mình dẫn chương trình

Ông Nguyễn Quang Minh đọc báo cáo tư cách cổ đông

Ông Phạm Hữu Hoạt đọc quy định về thể lệ biểu quyết

Đoàn chủ tịch

Tổ thư ký

Ông Nguyễn Văn Bính CTHĐQT đọc báo cáo

Ông Lê Văn Thới giám đốc công ty đọc báo cáo

Ông Lê Văn Anh KTT đọc báo cáo

Ông Nguyễn Văn Bính chủ tịch HĐQT đọc tờ trình

Cổ đông biểu quyết

Cổ đông biểu quyết

Cổ đông biểu quyết

Cổ đông đóng góp ý kiến

Cổ đông đóng góp ý kiến

Cổ đông đóng góp ý kiến

Ông Nguyễn Văn Bính thay mặt chủ tịch đoàn trả lời ý kiến cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm trả lời ý kiến cổ đông

Ông Lê Văn Anh trả lời thắc mắc của các cổ đông

Cổ đông biểu quyết

Nghỉ Giải Lao

Cổ đông tạo dáng

Thư ký đọc biên bản đại hội

Ông Phạm Hữu Hoạt đọc kết quả biểu quyết

Một số hình ảnh về quang cảnh đại hội

Một số hình ảnh về quang cảnh đại hội