Lịch ghi chỉ số nước

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0918.154.867 - 0913.189.602

Tổng lượt truy cập

3
Tin tức & sự kiện

Hình ảnh đại hội cổ đông 2013

Hội trường trước đại hội
Cổ đông tham dự đại hội
Hình ảnh đoàn chủ tịch và tổ thư ký
Hình ảnh giám đốc công ty
Quang cảnh đại hội
Hình ảnh đại hội
Đại hội chào cờ
Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc
Ban tổ chức báo cáo tư cách cổ đông
Chủ tịch hội đồng quản trị đọc báo cáo
Cổ đông đóng góp ý kiến
Cổ đông đóng góp ý kiến
TV Ban KS giải trình thắc mắc của cổ đông
Đoàn chủ tịch trả lời chất vấn
Giám đốc đọc báo cáo
Phát biểu của đại diện công ty mẹ
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
TB bầu cử đọc thể lệ bầu cử
Hình ảnh tổ bầu cử làm việc
Tổ bầu cử làm việc
Tổ bầu cử phát phiếu bầu
Tổ bầu cử phát phiếu bầu
Cổ đông bỏ phiếu
Cổ đông bỏ phiếu
Hội trường lúc giải lao
Giao lưu
Cổ đông biểu quyết
Cổ đông lựa chọn bầu ứng viên HĐQT và Ban KS
HĐQT, Ban KS trúng cử ra mắt cổ đông
Lời hứa của HĐQT ban kiểm soát trong NK II
Ông Nguyễn Văn Bính bế mạc đại hội
Sau đại hội