Lịch ghi chỉ số nước

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0918.154.867 - 0913.189.602

Tổng lượt truy cập

3
Tin tức & sự kiện

Hình ảnh đại hội cổ đông 2012

Chào mừng cổ đông

Chào mừng cổ đông đến dự đại hội

 

 

 

Nha-Van-Phong

Nhà văn phòng

 

 

 

Đoàn Chủ Tịch

Đoàn Chủ Tịch

 

 

 

Ô. Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch hội đồng quản trị đọc báo cáo

Ô. Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch hội đồng quản trị đọc báo cáo

 

 

 

Hội đồng quản trị - Ban G.Đốc - Quý đại biểu dự hôp

Hội đồng quản trị - Ban G.Đốc - Quý đại biểu dự hôp

 

 

 

Ô. Lê Văn Thới - Giám Đốc

Ô. Lê Văn Thới - Giám Đốc

 

 

 

Ô.Nguyễn Văn Hòa - P.Giám Đốc

Ô.Nguyễn Văn Hòa - P.Giám Đốc

 

 

 

Cổ đông đăng ký dự đại hội

Cổ đông đăng ký dự đại hội

 

 

 

Cổ đông dự họp

Cổ đông dự họp

 

 

 

Cổ đông phát biểu ý kiến

Cổ đông phát biểu ý kiến

 

 

 

Cổ đông đóng góp ý kiến

Cổ đông đóng góp ý kiến

 

 

 

Cổ đông biểu quyết

Cổ đông biểu quyết